Wie ben ik

 

Welkom op de website van Bea Kindercoach. Graag stel ik me kort aan u voor.koch

Ik ben Bea Vukkink, en sinds tien jaar werkzaam in het basisonderwijs.

In de laatste zeven jaar heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met “rugzakbegeleiding”. Ik begeleid kinderen, die om welke reden dan ook, meer aandacht nodig hebben. Daarbij kunt u denken aan kinderen met leerproblemen, waaronder een spraak- en taalstoornis, kinderen met de diagnose autisme waaronder PDD-NOS en Asperger, of ADHD en ADD. Deze kinderen geef ik extra uitleg of pre-teaching.

Tijdens mijn werk, ontmoet ik echter ook veel kinderen die tegen sociaal emotionele problemen aanlopen. Helaas bied het onderwijs niet voldoende ruimte om deze kinderen te kunnen helpen, omdat hier vaak geen tijd of geen budget voor is.

Omdat ik ook deze kinderen graag wil helpen, ben ik gestart met mijn eigen praktijk ” Bea Kindercoach”.

Ieder kind verdiend het immers om geholpen te worden en gelukkig te zijn!