week van kindercoaching

Geef je gauw op voor de workshop!

foto van Beakindercoach.

 

 

 

 

Op 23 september heb ik mijn masteropleiding kindercoaching af mogen ronden. Ben super blij met het resultaat.                                                        Mijn specialisatie is vertrouwen. Het kind het vertrouwen geven dat wat het doet goed is. Vertrouwen in zichzelf ondanks bv de extra zorg die er moet zijn.Vertrouwen is de basis vanwaaruit  we verder kunnen bouwen naar nieuwe hogere doelen.

 

diploma

 

 

 

 

 

Op maandag 4 april 2016 start de Week van Kindercoaching. Tijdens deze week organiseren de bij Stichting Adiona aangesloten kindercoaches diverse activiteiten om u kennis te laten maken met de mogelijkheden van het vak kindercoaching.

 Kindercoaching is een relatief jong beroep dat meer en meer bekendheid krijgt en een waardevolle aanvulling binnen de bestaande hulpverlening is. Deze vorm van hulpverlening wordt jaarlijks tijdens de Week van de Kindercoaching extra in het zonnetje gezet.

Kindercoaching is het tijdelijk begeleiden van kinderen met een bepaalde dan wel onbepaalde problematiek of hulpvraag. Dat kan zijn op het gebied van opvoeding, leren, gedrag, of op sociaal-emotioneel vlak.

Kindercoaching levert een wezenlijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en bewustwording van kinderen, zodat het kind zichzelf leert kennen. Vanuit dit bewustzijn kunnen kinderen zich positief ontwikkelen en zijn ze opgewassen tegen de levenslessen die op hun pad komen.

Ook ik doe hieraan mee met mijn praktijk.

Woensdag 6 april 2016 houd ik van 14.00 uur tot 16.00 uur openhuis.

Van 14.00 uur tot 15.00 uur kunt u komen kennismaken en kijken wat ik voor u kan betekenen.

Van 15.00 uur tot 16.00 uur is het tijd voor de kinderen!

Zij mogen luisteren naar het boek” het lieve woordendoosje” en vervolgens zelf een lieve woorden doosje maken.

Met name kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van zelfvertrouwen, zelfregulering en zelfwaardering hebben veel profijt van de methodiek.

Kinderen ontdekken hun hartenkracht en ontwikkelen vaardigheden waar ze de rest van hun leven veel aan hebben.U begrijpt dat dit een kennismaking is maar wel een waar kinderen al veel aan kunnen hebben!

Voor het maken van het lieve woorden doosje vraag ik u om uw kind op te geven dit kan door een mail te sturen of door even te bellen.

Ik hoop jullie te zien op woensdag 6 april!boek lieve woorden doosje

Geplaatst in nieuws