Dyslexie screeningtest

Dyslexie Screening Test (DST)

 

In mijn praktijk kunt u terecht voor een Dyslexie Screening. Deze screening wordt ingezet om te beoordelen hoe groot de kans op dyslexie bij uw kind is.

(Let wel: het betreft hier een screening en geen dyslexieverklaring)

Een Dyslexie Screening geeft goed weer of je kind mogelijk dyslexie heeft of dat er wellicht sprake is van een taalprobleem of een taalachterstand.

Wanneer uit de screening blijkt, dat er mogelijk sprake is van dyslexie, dan is verder onderzoek aan te raden. Is er echter sprake van een taalachterstand, dan kan ik uw kind met een op maat gemaakt programma verder begeleiden in mijn praktijk.

Dyslexie Screening Test