ABC taal


ABC taal.

ABC taal werkt volgens methode de Haan.

 De methode “ABC taal” is toepasbaar voor kinderen die problemen ervaren met taal/spelling.  

 De methode is gebaseerd op de kenmerken van de methode de Haan.

 Tijdens ABC taal wordt gekeken naar:

  • gebruik van het alfabet, zoals dat staat aangegeven in de officiële Nederlandse spellingsregels
  • gebruik van de grammatica
  • gebruik van taalregels, waarin de vertaling wordt gegeven van hoe een woord klinkt naar hoe het moet worden geschreven

Het is een methode waarbij alle onderdelen van taal aan de orde komen zoals, lezen, spelling en grammatica.

Voordat we aan de slag gaan met de methode ABC taal, vindt er eerst een uitgebreide intake plaats, om zo te onderzoeken wat het niveau van uw kind is. Vervolgens wordt er een leerlijn opgesteld, waarmee we gaan werken. Afhankelijk van de vorderingen van uw kind, wordt deze leerlijn bijgesteld.

De kracht van de methode, zit o.a. ook in het vele oefenen. Van de leerling wordt verwacht, dat deze thuis dagelijks 15 minuten oefent. Daarnaast komt je kind 1 keer per week bij mij in de praktijk en dan behandelen we diverse onderwerpen op het gebied van taal, waaronder het spellen van woorden. Ook wordt er iedere week een dictee afgenomen, die de week daarop besproken wordt met de bijbehorende spellingsregel.

Wanneer uw kind deelneemt aan de methode ABC taal, zult u merken, dat het niveau van lezen omhoog gaat.

Reden genoeg om eens een afspraak met mij te maken.

 

 

 

abc